Privacy

Inleiding

Met deze beschrijving van ons privacy- en cookie-beleid willen we u duidelijkeid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens.

Persoonsgegevens

Isigram Publications verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deelneemt aan de website Get up to speed! Professioneel Engels voor Studie en Beroep, en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Isigram Publications bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Verplichte gegevens

Deze zijn nodig om te kunnen deelnemen aan Professioneel Engels voor Studie en Beroep. Verplichte gegevens worden alleen gebruikt voor de inlogprocedure en (zolang u dat niet uitschakelt) voor het toesturen van een herinnering per e-mail:

Gebruikersnaam* Dit hoeft niet uw echte naam te zijn. Bij Mijn gegevens kunt u uw gebruikersnaam opgeven of wijzigen. Het wordt alleen gebruikt in de aanhef van de e-mailtjes die u ontvangt als een nieuwe opdracht beschikbaar is, en op de website als u ingelogd bent.

Wachtwoord*

E-mailadres*

Toestemming om cookies te gebruiken*

Optionele gegevens

Deze willen wij graag van u ontvangen om een statistisch beeld te kunnen vormen van wat voor gebruikers wij hebben, ook in verband met de reclame die helpt om onze kosten te dekken. Deze kunt u bij Mijn gegevens opgeven of wijzigen. Deze gegevens worden nooit in verband gebracht met uw gebruikersnaam of e-mailadres.

Geboortejaar

Geslacht

Opleidingsniveau

Huidige studie

Huidig beroep

Ingelogd blijven

Doel van het ingelogd blijven is vooral dat u daarmee een herinnerings-email kunt ontvangen als een nieuwe oefening beschikbaar is.

Delen van gegevens met derden

Isigram Publications verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Isigram Publications en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Isigram zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Isigram Publications wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

De website Isigram Professioneel Engels maakt gebruik van cookies voor statistische doeleinden en daarnaast van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Tevens worden Google cookies gebruikt ter indexering van de zoekmachine. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij de eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Indien uw internetbrowser op deze manier is ingesteld moet u zich echter iedere keer opnieuw aanmelden.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Isigram Publications neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..